Новини

Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса”

21 окт 2019

С инициатива като тази ние отправяме послание към обществеността за намаляване емисиите на парникови газове и ограничаване изменението на климата.  Подробности може да видите в приложената обява.