Новини

Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса”

21 окт 2019

С инициатива като тази ние отправяме послание към обществеността за намаляване емисиите на парникови газове и ограничаване изменението на климата.  Подробности може да видите в приложената обява.


Ден на отворени врати за "Котел за оползотворяване на биомаса"

23 окт 2018

„Свилоцел” ЕАД ще проведе Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса” на 31 октомври 2018 г. Подробности може да намерите в приложената обява.


Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса”

27 ное 2017

„Свилоцел” ЕАД ще проведе Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса” на 5 декември 2017 г. Подробности може да намерите в приложената обява.


Обява

23 ное 2016

„Свилоцел” ЕАД ще проведе Ден на отворени врати за „Котел за оползотворяване на биомаса” на 2 декември 2016г. Подробности може да намерите в приложената обява.


“Свилоцел” ЕАД вече има първи издадени емисии по ‘Златен Стандарт’

10 авг 2016

Свилоцел проведе първа верификация за  потвърждаване на  постигнатите емисионни намаления по механизма Златен Стандарт. Верификацията е извършена от независимата компания RINA SERVICES-България, която е акредитирана от Надзорния комитет по механизма Чисто развитие …